predstavitev izletov 2017

NASTANEK IN ZGODOVINA DRUŠTVA

Planinsko društvo je bilo ustanovljeno 12.3.2001. Pobudniki za ustanovitev so bili: Dobnik Edvard, Hazimali Franc, Kiseljak Janez.

NAMEN IN NAČRTI DRUŠTVA

Naši načrti za naprej so: pridobitev novih članov, izboraževanje vodnikov, organiziranje čim več pohodov in srečanj v naravi, spodbujati člane in druge k spoznavanju naravnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in k zdravemu načinu življenja s čim več telesno-kulturnih dejavnosti. Želimo si tudi, da bi nekatera naša srečanja postala tradicionalna.

Predsednik:

Jože Majerhofer, Hajdoše 40, 2288 Hajdina

Tel. 02 782 22 91 Mob: 041 326 915  jozemaj@pdhajdina.si

Vincekov pohod, Hajdina, Januar 2018

Vincekov pohod, Hajdina, Januar 2018

boč 2018

Silvesterski pohod na Boč 2017

Romanje 2017

Naslednjih
5 izletov